BIT Habitat

El Barcelona Institute of Technology for the Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure la innovació econòmica, social i urbanística a Barcelona i donar resposta als nous reptes als quals s’enfronta la ciutat.

A través de la col·laboració entre la universitat, el teixit empresarial i la ciutadania, es promouen iniciatives dirigides a crear una ciutat més sostenible i millorar la qualitat de vida de les persones que l’habiten.

Comissió de Coordinació del 22@Barcelona

El BIT Habitat dinamitza la Comissió de Coordinació del 22@Barcelona, un òrgan municipal format per diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, que té com a missió reimpulsar i desenvolupar el projecte 22@Barcelona, i posar l’accent en la dimensió social, econòmica i urbanística d’aquest àmbit.

La comissió treballa per reforçar la relació del 22@ amb el territori i la ciutadania; posicionar la ciutat de Barcelona com a referent en termes de sostenibilitat i resiliència; i reactivar i orientar la transformació urbana cap a una mixtura d’usos entre l’activitat productiva i l’habitatge.

Coneix més sobre el 22@Barcelona

Ca l’Alier

Ca l’Alier, que preveu obrir les portes a mitjan 2018, és una antiga fàbrica del segle XIX, situada al cor del 22@Barcelona (carrer de Fluvià, 102-118), que esdevindrà un centre d’innovació urbana i serà un referent per impulsar l’economia verda i circular i un model de ciutat respectuosa amb el medi ambient i per a la cohesió social.

A més de ser la seu del BIT Habitat, també ho serà del CISCO IoE Innovation Center Barcelona, que proporcionarà una plataforma per a la recerca, el desenvolupament tecnològic i les noves oportunitats de mercat que ofereix l’internet de les coses.

L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme la rehabilitació de Ca l’Alier amb l’objectiu de preservar el valor patrimonial i arquitectònic de la ciutat, i convertir l’antiga fàbrica en un edifici intel·ligent i de zero emissions.

Perfil del contractant

Licitacions per a la contractació de béns i serveis.

Publicitat de les licitacions a partir de l'1 de juliol de 2016

L'Acord de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 (BOPB de 23/05/2016) va establir la vinculació del perfil del contractant de les entitats amb participació majoritària municipal en la plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig va disposar l’1 de juliol de 2016 com a data màxima d’incorporació efectiva del perfil del contractant a la plataforma de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, a partir d'aquesta data, l’òrgan de contractació de Barcelona Activa, SAU SPM publicarà les licitacions en aquesta plataforma.

Licitacions publicades a partir de l'1 de juliol de 2016

Comunitat BIT

  • CISCO
  • Associació Catalana d'empreses consultores
  • UPC
  • Universitat Pompeu Fabra Barcelona
  • Social Bussiness City Barcelona